Mất gần 40 triệu đổi lại hàm răng…quỷ

Đầu tháng 6, sau khi nghe tư vấn về chỉnh sửa răng thẩm mĩ, anh Trương (một người dân sinh sống tại Trùng Khánh – Trung Quốc) đã ủng hộ vợ đi làm đẹp. Theo anh được biết, đây là một chương trình làm theo kĩ thuật 3D của Đức, chỉ mất thời gian 7 […]